Erika ROOSEN
Notaris te Balen

Historiek van ons kantoor

Opvolger ere-notaris Louis Wouters

Bewaarder van de akten van Gustave, Egied en Louis Wouters